تهران، میدان تجریش، ابتدای خیابان ولی عصر، بن بست سرشار، ساختمان تجریش، طبقه دوم، واحد شش

تلفن تماس : 22728053-021

 

ساعات حضور

شنبه
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
نوبت دهی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰